Lue blogiamme

Planeran työntekijöiden kirjoituksia rakentamisesta, asumisesta, työstä.

Elämästä.

 • Rakennustyön tarkkailija - osakkaan edunvalvoja

  Ei varmasti löydy montaa hienompaa hetkeä kuin se, kun astuu uuteen vastavalmistuneeseen asuntoonsa ensimmäistä kertaa. Kaikki on uutta, pinnat kiiltävät eikä elämisen tuomia jälkiä näy missään. Tuoksuu tuore maali ja puu. Oma, uusi koti.

  Uudisasumisen hohto karisee nopeasti, jos asunnosta (tai taloyhtiöstä) alkaa pullahtelemaan
  ongelmia hetken asumisen jälkeen. Esille voi tulla jopa vakavia rakennusvirheitä tai  -puutteita. Näistä reklamoiminen ja kirjelmöinti rakennuttajan suuntaan on aikaa vievää, raskasta ja rakenusalaa tuntemattomalle hankalaa. Osa virheistä saattaa jopa paljastua vasta sitten, kun perustajaosakkaan vastuut ovat jo päättyneet.

  Yksi hyvä keino pienentää ikävien yllätysten riskiä on käyttää asunto- osakeyhtiölakiin kirjattua osakkaiden oikeutta palkata hankkeeseen rakennustyön tarkkailija osakkaiden etua vaalimaan. 

  Tarkkailijan tehtävänä on lain mukaan seurata, että yhtiön rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti. Tarkkailijalla on oikeus saada yhtiöltä ja perustajaosakkaalta kaikki materiaali, joka tarvitaan rakennustyön edistymisen ja asianmukaisen toteuttamisen seuraamiseksi. Näitä ovat mm. urakkasopimus, suunnitelmat ja rakennustyöselitykset.
  Tarkkailijalla on myös oikeus päästä rakennuskohteeseen. Tarkkailijan tehtävänä on erityisesti seurata rakentamisen aikataulun toteutumista sekä työtapojen ja käytettyjen materiaalien asianmukaisuutta.
  Tarkkailija ei toimi kohteen valvojana, mutta voi tehdä rakennuttajalle ehdotuksia ja huomautuksia. Havainnoistaan tarkkailija ilmoittaa sekä osakkaille että rakennuttajalle.

  Rakennustyön tarkkailija valitaan osakkeenostajien kokouksessa, joka osakeyhtiön 
  hallituksen on kutsuttava koolle viivytyksettä sen jälkeen, kun vähintään yhdestä neljäsosasta yhtiön asuinhuoneistoja on tehty luovutussopimukset. Jotta rakennustyön tarkkailija voidaan valita, on kokoukseen liittyen huomioitava muutama asia:
  - kokouskutsussa on mainittava, että kokouksessa tullaan tekemään päätös rakennustyön tarkkailijan valitsemisesta
   - valintaa varten tulee kokouksessa olla tarjous/ tarjouksia tarkkailua tekeviltä tahoilta

  Tarkkailijan valinnalla tai valitsematta jättämisellä ei ole vaikutusta myyjän vastuisiin.

  Rakennustyön tarkkailijan kulut kohdistetaan asunto- osakeyhtiölle, toisin sanoen osakkaat maksavat rakennusaikaisen tarkkailun vastikkeissaan. Tarkkailun kustannus muodostuu yhteisesti sovitusta laajuudesta, ja kohdekäyntien taajuutta voidaan myös säätää tarpeen mukaan. Kustannusta on hyvä suhteuttaa osakkaiden kiinteistöön sitoutuvaan pääomaan; esimerkiksi kaksi tuntia tarkkailua viikossa vuoden kestävän hankkeen ajan maksaa yhtiölle karkeasti 10 000 €, mikä on suhteellisen pieni kustannus kokonaisuudessa. Vaikutus sen sijaan voi olla hyvinkin suuri.

  Osakkeenostajien kannalta tarkkailijan valinta on siinäkin mielessä tärkeä, että tarkkailijalta saadun tiedon perusteella he pystyvät arvioimaan kohteen valmiusastetta suhteessa kauppahintojen maksueriin.

  Kohteissa, joissa Planera on toiminut rakennustyön tarkkailijana, on lisäksi sovittu että Planeran valvojat ovat osakkaiden käytettävissä asunnon luovutustarkastuksessa tuomassa ammattilaisen näkemyksen teknisiin ja laadullisiin kysymyksiin. Tarkastuksen kustannukset osoitetaan tällöin suoraan osakkaalle.

  Tarkkailijan roolia on mahdollista jatkaa myös takuuaikaan ja siihen liittyviin tarkastuksiin, jolloin syntyy synergiaa kohteen tuntemisesta jo rakennusaikana.

  Edelleen, olemme konsultoineet osakkaita lisä- ja muutostöihin liittyvissä kysymyksissä sekä antaneet neuvoja asuntokauppalain näkökulmasta. Käytännön tarkkailua Planeralla suorittavat rakennustekninen-, LVIA- ja sähkövalvoja tarpeen ja työmaan vaiheen mukaisesti, neuvontaa antavat osastopäälliköt ja yritysjohto.

  Uudisrakentamisen prosessissa on hankkeen aikajanalla moninaisia tahoja. Rakennustyön tarkkailija tuo tähän kokonaisuuteen hyvän lisän, ja toimii parhaimmillaan linkkinä rakennuttajan, rakenusurakoitsijan, aliurakoitsijoiden ja osakkeenostajien välillä.

  Kyse on myös mielenrauhasta elämän suurten investointien äärellä.

   

    Takaisin
  Kirjoittaja
  0 kommenttia:
  Kommentoi:
 

Planera Oy | Sahaajankatu 19, 00880 Helsinki |  Y-tunnus: 2701216-7


Rekisteriseloste